Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ NNPTNT

Cập nhật: 22/8/2019 | 4:41:22 PM

Chiều ngày 31/7, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ NNPTNT

Chiều ngày 31/7, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm với 4 vị trí chủ chốt là: Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, phụ trách Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

Tại Quyết định số 2916 ngày 26/7, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn- Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn được bổ nhiệm giữ chức vụ: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ NNPTNT từ ngày 1/8/2019 với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm: https://plo.vn/thoi-su/nhan-su-moi-o-bo-nong-nghiep-849230.html

Chương trình MDE xin chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ NNPTNT - TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, cực học viên MDE khóa 1 và chúc mừng lớp MDE1 có thêm thành viên giữ trọng trách cao của Chính phủ.

Tin tức khác

EcoCity Premia