Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 – CHƯƠNG TRÌNH MDE NĂM 2017

Cập nhật: 5/6/2018 | 4:35:37 PM

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế (viết tắt là ISS) thuộc Trường Đại học Tổng hợp Erasmus, Hà Lan, tuyển sinh khóa 24, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan (gọi tắt là Chương trình MDE) ĐỢT 1 năm 2017 như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Số:  1743/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12  năm 2016 

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh Đợt 1, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam–Hà Lan, Khóa 24,  Niên khóa 2017 – 2019

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế (viết tắt là ISS) thuộc Trường Đại học Tổng hợp Erasmus, Hà Lan, tuyển sinh khóa 24, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan (gọi tắt là Chương trình MDE)  ĐỢT 1 năm 2017 như sau:

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của Chương trình MDE nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Các học viên chương trình MDE sẽ được trang bị các tri thức bao quát về các lĩnh vực phân tích kinh tế, tài chính, chính sách, tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư, các thị trường tài chính, kỹ năng phân tích kinh tế ứng dụng, các kỹ năng độc lập nghiên cứu và tư duy lãnh đạo sáng tạo trong môi trường nền kinh tế và thế giới thay đổi năng động. Ngoài ra, chương trình MDE cũng được thiết kế nhằm trang bị các kỹ năng nghiên cứu cần thiết cho các ứng viên tốt nghiệp có khả năng tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ kinh tế, chính sách công ở các trường đại học nước ngoài.

2. Ngành đào tạo: Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Phát triển.

3. Đối tượng đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế. Nếu bằng tốt nghiệp đại học không thuộc khối kinh tế (khối kỹ thuật, y dược, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, …) phải có chứng chỉ chuyển đổi do cơ sở đào tạo Sau Đại học các trường khối kinh tế cấp.

4. Tổ chức đào tạo

 • - Thời gian đào tạo: Khóa học được tổ chức trong 24 tháng (kể cả thời gian làm luận văn), học ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần hoặc hai ngày cuối tuần.
 • - Quy mô lớp học: tối đa 60 học viên/lớp.

5. Bằng cấp

Học viên tốt nghiệp khóa học sẽ được cấp bằng Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Phát triển. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học KTQD (Việt Nam) cấp và Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế (ISS) thuộc Đại học Erasmus (Hà Lan) cấp giấy xác nhận tham gia Chương trình MDE.

6. Lệ phí tuyển sinh và học phí

 • - Lệ phí tuyển sinh cho mỗi thí sinh: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn). Lệ phí được đóng khi thí sinh nộp hồ sơ thi tuyển. Lệ phí tuyển sinh đã bao gồm lệ phí hồ sơ và lệ phí thi tuyển.
 • - Học phí trọn gói toàn khóa học95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng chẵn).

7. Kế hoạch tuyển sinh đợt 1 năm 2017


TT
Nội dung công việc Thời gian
1 Hạn nộp hồ sơ 09/06/2017
2 Thi viết 17/06/2017
3 Phỏng vấn 18/06/2017
4 Khai giảng Tháng 8/2017

Các môn thi viết: Thi 3 môn Kinh tế học, tiếng Anh và Toán kinh tế cơ sở, trong đó môn tiếng Anh là môn điều kiện.

8. Thời gian ôn thi và học bổ sung kiến thức:

 • - Thời gian ôn thi: từ ngày 08/05/2017 đến 10/06/2017

Lệ phí ôn thi: 3.200.000 đ

 • - Thời gian học bổ sung kiến thức: 08/05/2017 đến 10/06/2017

Lệ phí học BSKT: theo quy định hiện hành của Trường ĐH. KTQD

9. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

 • 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu thông dụng hiện hành, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú;
 • 2. Đơn đăng ký dự thi theo mẫu quy định;
 • 3. Bản sao công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học. Trường hợp các sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ cấp bằng thì cần có giấy xác nhận tốt nghiệp và bổ sung bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp khi nhập học;
 • 4. Bốn ảnh cỡ 3×4. Phía sau ảnh ghi đầy đủ thông tin của thí sinh: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh;
 • 5. Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có).

10. Liên hệ và giải đáp

Mọi thông tin cần được cập nhật và giải đáp, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chương trình MDE, Viện Chính sách Công và Quản lý,

Phòng 4.4, Tầng 4, Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.38693369               Hotline: 0914 333 959

11. Địa điểm nộp hồ sơ:

Văn phòng Chương trình MDE thuộc Viện Chính sách Công và Quản lý:

Phòng 4.4, Tầng 4, Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.38693369               Hotline: 0914 333 959

Nơi nhận:
 • Các doanh nghiệp và tổ chức xã hội;
 • Các ứng viên và người quan tâm;
 • Lưu TH, Viện CSC & QL.

HIỆU TRƯỞNG

 Đã ký

GS. TS. Trần Thọ Đạt

 

(Nguồn: ippm.edu.vn)

Tin tức khác

EcoCity Premia