Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Thông báo Tuyển sinh Cao học Việt Nam - Hà Lan năm 2022

Cập nhật: 24/2/2022 | 3:17:07 PM

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh khóa 29, Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Việt Nam – Hà Lan (gọi tắt là Chương trình MDE) năm 2022 như sau

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Số:  155/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Việt Nam–Hà Lan   

Khóa 29, Niên khóa 2022 – 2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh khóa 29, Chương trình đào tạo Thạc sĩ Việt Nam – Hà Lan (gọi tắt là Chương trình MDE) năm 2022 như sau:

 1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của Chương trình MDE nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Các học viên chương trình MDE sẽ được trang bị các kiến thức nâng cao, chuyên sâu về kinh tế học và chính sách phát triển; kiến thức bao quát về các lĩnh vực phân tích kinh tế, tài chính, chính sách, tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư, các thị trường tài chính, kỹ năng phân tích kinh tế ứng dụng, các kỹ năng độc lập nghiên cứu và tư duy lãnh đạo sáng tạo trong môi trường nền kinh tế và thế giới thay đổi năng động. Ngoài ra, Chương trình MDE cũng được thiết kế nhằm trang bị các kỹ năng nghiên cứu cần thiết cho các ứng viên tốt nghiệp có khả năng tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ kinh tế, chính sách công ở các trường đại học nước ngoài.

 1. Ngành đào tạo: Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Phát triển.
 2. Thời gian và tổ chức đào tạo
 • Thời gian đào tạo: Khóa học được tổ chức trong 24 tháng (kể cả thời gian làm luận văn), học ngoài giờ hành chính.
 • Quy mô lớp học: 25-45 học viên/lớp
 1. Đối tượng dự thi và điều kiện dự tuyển:
 1. Đối tượng dự thi:

Thí sinh là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, từ xa hoặc vừa học vừa làm.

 1. Điều kiện văn bằng:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, từ xa hoặc vừa học vừa làm ngành đúng là ngành Kinh tế phát triển được dự tuyển và không phải học BSKT.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngành gần là ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc Quản lý kinh tế phải học bổ sung kiến thức 03 học phần trước khi thi tuyển gồm: (1) Kinh tế phát triển; (2) Lý thuyết thống kê; (3) Kinh tế lao động.
 1.  Điều kiện về năng lực ngoại ngữ:

Thí sinh đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể:

 • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài. Ngôn ngữ nước ngoài áp dụng tại nội dung này là tiếng Anh.
 •  Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do trường đại học cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ GD&ĐT công bố, còn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp văn bằng hoặc chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

          Lưu ý: Bằng và bảng điểm đại học và thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo[1].

 1. Bằng cấp

Học viên tốt nghiệp khóa học sẽ được cấp bằng Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Phát triển. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học KTQD (Việt Nam) cấp và Viện Quốc tế Nghiên cứu về Xã hội (ISS) thuộc Đại học Erasmus (Hà Lan) cấp giấy xác nhận tham gia Chương trình MDE.

 1. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt + Tiếng Anh
 2. Lệ phí tuyển sinh và học phí
 • Lệ phí tuyển sinh cho mỗi thí sinh: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn). Lệ phí được đóng khi thí sinh nộp hồ sơ thi tuyển. Lệ phí tuyển sinh đã bao gồm lệ phí hồ sơ và lệ phí thi tuyển.
 •   Học phí trọn gói toàn khóa học: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng chẵn) nộp vào 3 đợt trong năm học đầu tiên (đợt 1, nộp khi nhập học - 50%, đợt 2 nộp sau đợt 1 sáu tháng-30%, đợt 3 (đợt cuối) nộp sau đợt 2 sáu tháng -20%).
 1. Kế hoạch tuyển sinh năm 2022:
 • Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2022
 • Thời gian thi tuyển: 04/12/2022 
 • Các môn thi tuyển: Gồm 02 môn thi Luận và Kiến thức kinh tế tổng hợp nhằm đánh giá năng lực tổng hợp và khả năng tư duy logic, phân tích, phê phán và giải quyết vấn đề của thí sinh.
 • + Kiến thức kinh tế tổng hợp: Thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. Bao gồm kiến thức toán, logic và kinh tế học. Thời gian làm bài 90 phút.
 • + Phỏng vấn: Nhằm đánh giá khả năng hiểu biết về các vấn đề kinh tế xã hội, đồng thời trực tiếp đánh giá mong muốn của thí sinh khi tham gia Chương trình.
 1. Phương thức xét tuyển:
 • Điều kiện xét trúng tuyển:

+ Thí sinh đạt yêu cầu về điều kiện văn bằng và năng lực ngoại ngữ như đã nêu ở trên.

+ Điểm của từng môn thi tuyển phải đạt từ từ 5.0 trở lên (trên thang điểm 10).

 • Điểm xét tuyển: là tổng điểm của 2 môn Luận và Kiến thức kinh tế tổng hợp

Công thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = (Điểm luận x 0,5) + (Điểm kiến thức kinh tế tổng hợp x 0,5)

Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp của điểm xét tuyển đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

 1. Thời gian ôn tập và học bổ sung kiến thức:
 • Thời gian hướng dẫn ôn tập: Thí sinh tự ôn luyện và nghiên cứu tài liệu liên quan đến các chủ đề như đã quy định tại nội dung môn thi ở mục 8. Chương trình MDE sẽ công bố tài liệu hướng dẫn ôn tập và các tài liệu liên quan trên website http://mde.neu.edu.vn/ và tổ chức 1 buổi hướng dẫn cách làm bài, dự kiến cuối tháng 11 năm 2022.
 • Thời gian học và thi bổ sung kiến thức: 08-10/2022

Lệ phí học BSKT: theo quy định hiện hành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 1. Hồ sơ dự tuyển:
 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 
 1. Đơn đăng ký dự thi nhận tại Chương trình MDE hoặc tải tại đây (thí sinh có thể điền đơn đăng ký dự thi khi nộp hồ sơ);
 2. Sơ yếu lý lịch tải trên website của Chương trình MDE hoặc theo mẫu thông dụng hiện hành, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú;
 3. Bản sao công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học. Trường hợp các sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ cấp bằng thì cần có giấy xác nhận tốt nghiệp và bổ sung bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp khi nhập học;
 4. Chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ (bản gốc hoặc bản sao công chứng)
 5. Bốn ảnh màu cỡ 3x4. Phía sau ảnh ghi đầy đủ thông tin của thí sinh: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh;
 6. 01 giấy chứng nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD & Đào tạo về các văn bằng tốt nghiệp đại học do trường đại học nước ngoài cấp (nếu có)
 7. Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có).
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

      Văn phòng các chương trình đào tạo quốc tế

      Phòng 1507, tầng 15, Nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân

      Số 207 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Liên hệ và giải đáp

Mọi thông tin cần được cập nhật và giải đáp, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chương trình đào tạo Thạc sĩ Việt Nam – Hà Lan

Điện thoại: 024.36280280 bấm số máy lẻ 6540/6542; Hotline: Ms Thơm - 0914 333 959  Website: http://mde.neu.edu.vn    Email: Economics@neu.edu.vn;

Facebook: https://www.facebook.com/mde.neu.edu.vn/

 

Nơi nhận:

 • Các doanh nghiệp và tổ chức xã hội;
 • Các ứng viên và người quan tâm;
 • Các đơn vị trong Trường;
 • Lưu: TH, KTH, VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

 

[1] Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được quy định tại Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/06/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hợp nhất giữa Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Tải về file đính kèm:  

Tin tức khác

EcoCity Premia