Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

1. Kiến thức Chương trình MDE cung cấp cho học viên

Chương trình được thiết kế để cung cấp cho bạn 3 khối kiến thức và kỹ năng chính:

 

 

+ Kiến thức kinh tế học ứng dụng và các vấn đề phát triển: phân tích sự vận hành nền kinh tế và thế giới, cơ chế các công ty ra quyết định sản xuất kinh doanh, cơ chế thương mại trước các thách thức cạnh tranh toàn cầu, biến đổi khí hậu, nguồn tài nguyên khan hiếm;

+ Kiến thức tài chính ứng dụng trong các vấn đề phát triển: quyết định tài chính trong doanh nghiệp, luồng chu chuyển vốn quốc tế, cơ chế vận hành các định chế tài chính hoặc thị trường tài chính;

+ Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu nhằm nâng cao năng lực phát hiện và phân tích các vấn đề phát sinh từ thực tế của tổ chức, nền kinh tế, khu vực: kỹ năng phối hợp giữa số liệu và hệ thống lý thuyết để đưa ra kết quả phân tích khoa học theo hướng ra quyết định và gợi ý chính sách có bằng chứng.

Đặc biệt, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của chương trình học, được dùng trong học tập, nghiên cứu, và trao đổi thảo luận.

Những ứng viên tốt nghiệp chương trình này có khả năng làm việc tại:

  • Các tổ chức tài chính
  • Các Ngân hàng và thị trường tài chính
  • Các quỹ đầu tư
  • Các doanh nghiệp có nhu cầu phân tích nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước
  • Các tổ chức quốc tế và các dự án quốc tế có nhu cầu phân tích kinh tế – tài chính
  • Các trường đại học
  • Các cơ quan nghiên cứu khoa học kinh tế
  • Các viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội
  • Các cơ quan dự báo và hoạch định chính sách trung ương và địa phương

Thống kê việc làm học viên tốt nghiệp chương trình MDE tại ĐHKTQD

STT

Cơ quan công tác

Tỷ lệ

1

Các cơ quan Nghiên cứu và hoạch định chính sách nhà nước (Bộ, Viện nghiên cứu trung ương)

26%

2

Các trường đại học

22.6%

3

Các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư

23.8%

4

Các công ty nhà nước

5.1%

5

Các công ty tư nhân (bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài)

14.2%

6

Các lĩnh vực khác (dự án nước ngoài, tổ chức xã hội)

8.3%

  Tổng số

100%

2. Kỹ năng và triển vọng nghề nghiệp học viên có được sau khi hoàn thành chương trình học:

Nâng cao năng lực giải quyết các tình huống kinh tế-tài chính phát sinh tại tổ chức đặt trong bối cảnh phát triển của ngành, nền kinh tế và khu vực.

Làm tốt công việc của tổ chức trước các áp lực nền kinh tế trong nước và thế giới luôn biến đổi với nhiều thách thức và đòi hỏi giải quyết vấn đề của nơi làm việc theo tiếp cận mới.

Phát triển nghề nghiệp hiện tại và tương lai phù hợp với kiến thức và kỹ năng được trang bị. Nhà tuyển dụng (thuộc các tổ chức tài chính-ngân hàng, các quỹ đầu tư, các tập đoàn doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước) luôn đánh giá cao các học viên tốt nghiệp có chuyên môn phân tích kinh tế và tài chính, kế hoạch nghiên cứu và phát triển, phân tích và xử lý dữ liệu, khả năng giải quyết vấn đề và nghiên cứu độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc, nhất là thuyết trình các kế hoạch, dự án, viết báo cáo phân tích vấn đề cụ thể, đọc tài liệu chuyên ngành kinh tế - tài chính – phát triển.

EcoCity Premia