Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

 

ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có thể thi tuyển vào Chương trình MDE nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Ứng viên có bằng đại học của các trường Đại học khối kinh tế hoặc các khoa kinh tế của các trường Đại học ngoài khối kinh tế (ví dụ: chuyên ngành ngành Kinh tế, Bảo hiểm, Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật kinh tế,  ...)

– Hoặc ứng viên có bằng đại học ngoài các khối ngành trên (ví dụ: Luật, Khối kỹ thuật, CNTT, Nông nghiệp, Ngôn ngữ ...) thì phải có chứng chỉ chuyển đổi do cơ sở đào tạo Sau Đại học các trường khối kinh tế tổ chức. Nếu không, Chương trình sẽ tổ chức lớp học bổ sung kiến thức riêng cho các ứng viên.

Mọi thắc mắc về hồ sơ, xin vui lòng liên hệ với điều phối của Chương trình MDE- Ms Nguyễn Hồng Thơm: 0914333959.

EcoCity Premia