Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Giai đoạn 1994-2000

Dựa trên Quyết định số 1843/ GD-ĐT ngày 02/07/1994 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan được thực hiện với hỗ trợ tài chính của Chính phủ Hà Lan. Chương trình được thực hiện với sự liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc đầu tiên của Chương trình.

Giai đoạn 2000-2004

Từ năm 2000 – 2002, nguồn tài trợ chính của Chương trình đến từ Tổ chức Hợp tác Phát triển Hà Lan (Dự án SAIL) dựa trên công nhận số 412/ CP-QHQT ngày 01/05/2000 trong giai đoạn thứ hai của dự án. Tài trợ của phía Hà Lan kết thúc vào cuối năm 2002 (năm 2003 một phần ngân sách tuy rất hạn chế vẫn còn cho những học viên được học bổng của khóa 8).

Giai đoạn 2004 - 2007

Sau khi hoàn thành tốt giai đoạn dự án do Chính phủ Hà Lan tài trợ, năm 2004 Chương trình MDE đã được phía nước ngoài chuyển giao công nghệ và chính thức chuyển sang giai đoạn mới đảm bảo phát triển bền vững trên cơ sở thu phí đào tạo. Đây cũng là một bước quan trọng đánh dấu 10 năm xây dựng và phát triển của chương trình.

Giai đoạn 2004 - 2010

Tiền thân là Dự án MDE, Trung tâm Kinh tế Phát triển và Chính sách Công Việt Nam – Hà Lan được thành lập theo quyết định số 952/QĐ-TCCB ngày 29/03/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giai đoạn 2010 - 2019

Để đáp ứng nhu cầu toàn cầu hóa và phát triển trong giáo dục, Viện Chính sách Công và Quản lý (IPPM) được thành lập theo Quyết định số 1717/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Chương trình MDE là cốt lõi.

01/10/2019

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện các kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn của Nhà trường và với sự đồng thuận của hai đơn vị (Viện Chính sách Công và Quản lý và Khoa Kinh tế học), Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ra Quyết định số 921/QĐ-ĐHKTQD ngày 06 tháng 09 năm 2019 về việc sáp nhập Viện Chính sách Công vào Quản lý vào Khoa Kinh tế học kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Trên cơ sở Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015 – 2017 theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017, ngày 30/08/2015 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ký Hợp đồng liên kết đào tạo giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện quốc tế ISS, Trường ĐH Erasmus Rotterdam, Hà Lan) về việc đồng ý tiếp tục thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sỹ Kinh tế Phát triển trong giai đoạn 2015 – 2019, trên tinh thần tuân thủ Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam.

Bên cạnh cơ sở pháp lý được phê duyệt bởi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, chất lượng đào tạo của chương trình MDE có giá trị quốc tế và được công nhận từ các trường đại học nước ngoài. Để đáp ứng nhu cầu của học viên, Chương trình MDE đang trong quá trình hoàn thiện đề án để ký kết thỏa thuận đào tạo thạc sỹ bằng đôi với Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan. Trong đó EUR công nhận một năm đào tạo tại Đại học KTQD tương đương với thời gian đào tạo tại EUR, học viên chỉ sang học tại Hà Lan 06 tháng.

Ngoài ra, nhiều học viên tốt nghiệp chương trình cũng được các trường Đại học nước ngoài chấp nhận chất lượng đào tạo và bằng cấp để trao học bổng tiến sĩ. 

  • Xem giới thiệu về chương trình Cao học Việt Nam Hà Lan tại trang web của Đại học Erasmus tại đây.

EcoCity Premia