Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Kể từ ngày 1/10/2019, Chương trình MDE trực thuộc Khoa Kinh tế học theo Quyết định số 921 ngày 06/09/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo đó, giảng viên cơ hữu của Chương trình MDE sẽ có thêm 43 giảng viên cơ hữu của khoa Kinh tế học hiện nay.

Ngoài giảng viên cơ hữu của Khoa được lựa chọn giảng dạy cho Chương trình MDE còn có thêm nhiều giảng viên khác ở trong và ngoài trường, là những giảng viên giỏi được đào tạo ở nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy cho Chương trình.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN LÀ CỘNG TÁC VIÊN CỦA KHOA

GS. TS Nguyễn Khắc Minh

Cố vấn nghiên cứu

Viện Chính sách Công và Quản lý

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Xem CV GS.TS Nguyễn Khắc Minh

GS. TS Nguyễn Thị Minh

Trưởng bộ môn Toán Kinh tế

Khoa Toán Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Toán kinh tế

Xem CV PGS. TS Nguyễn Thị Minh

PGS. TS Lê Quốc Hội

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Tổng biên tập

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển

Xem PGS.TS Lê Quốc Hội

 

 


P

PGS. TS Lê Quang Cảnh

Phó Viện trưởng

Viện Quản lý Châu Á – Thái Bình Dương

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển

Xem CV PGS. TS Lê Quang Cảnh

TS. Nguyễn Phi Lân

Phó Trưởng Phòng Phân tích và Dự báo

Vụ Dự báo Thống kê Tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Nguyễn Phi Lân

GS. TS Hirofumi Ando

Giảng viên

Khoa Quản trị địa phương

Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan

Chuyên ngành: Chính trị học

Xem CV GS. TS Ando

 

PGS. TS Lorenzo Pellegrini

Giảng viên Viện nghiên cứu xã hội quốc tế

Trường Đại học Erasmus, The Hague, Hà Lan

Chuyên ngành: Kinh tế môi trường và phát triển

Xem CV PGS. TS Lorenzo

 

TS Vũ Hoàng Nam

Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế

Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển

Xem CV TS. Vũ Hoàng Nam

 

TS. Trần Quang Tuyến

Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị

Trường Đại học Kinh tế

Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Trần Quang Tuyến

TS. Đặng Quang Vinh

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Đặng Quang Vinh

Ths. Trần Thị Vân

Nguyên trợ lý đại diện

Văn phòng UNFPA, Việt Nam

Chuyên ngành: Dân số học

Xem CV Ths. Trần Thị Vân

 

PGS. TS. Lê Thanh Tâm
Trưởng Bộ môn Ngân hàng thương mại, Viện Ngân hàng - Tài chính
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Thùy Dương
Phó Trưởng Bộ môn Tài chính công, Viện Ngân hàng - Tài chính
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Xem CV PGS. TS. Nguyễn Thị Thùy Dương
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ
Trưởng Bộ môn Thị trường chứng khoán, Viện Ngân hàng - Tài chính
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Xem CV PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

 

TS. Hoàng Thị Lan Hương
Phó Trưởng Bộ môn Tài chính quốc  tế, Viện Ngân hàng - Tài chính
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 
Xem CV TS. Hoàng Thị Lan Hương

 

TS. Phạm Ngọc Hưng
Trưởng Bộ môn Toán Kinh tế, Khóa toán kinh tế
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Chuyên ngành: Toán kinh tế
Xem CV TS. Phạm Ngọc Hưng

 

TS. Vũ Xuân Bình

Giảng viên

Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Vũ Xuân Bình

TS. Phạm Bảo Dương

Giảng viên

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển

Xem CV TS. Phạm Bảo Dương

TS. Phạm Thu Phương

Giảng viên

Trường Kinh tế Tài chính

Đại học Tasmania, Australia

Chuyên ngành: Tài chính

Xem CV TS. Phạm Thu Phương

TS. Vũ Văn Hưởng

Giảng viên

Học viện Tài chính

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Vũ Văn Hưởng

TS. Đoàn Thanh Tịnh

Nghiên cứu viên

Khoa Kinh tế học

Đại học Waikato, New Zealand

Xem CV TS. Đoàn Thanh Tịnh

Chuyên ngành: Kinh tế học

TS. Phùng Đức Tùng

Giám đốc

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Phùng Đức Tùng

TS. Nguyễn Đăng Tuệ 

Giảng viên, nghiên cứu viên

Viện Kinh tế và Quản lý

Trường Đại hoc Bách khoa Hà Nội

Xem CV TS. Nguyễn Đăng Tuệ

TS. Bạch Ngọc Thắng

Nghiên cứu viên – Giảng viên

Viện Châu Á Thái Bình Dương

Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem CV TS Bạch Ngọc Thắng

TS. Phùng Mình Đức

Giảng viên, nghiên cứu viên

Khoa Toán kinh tế

Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem CV TS. Phùng Minh Đức

     

 

EcoCity Premia