Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Sau khi nộp hồ sơ tuyển sinh và được Hội đồng tuyển sinh đánh giá đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh sẽ tham gia thi viết và phỏng vấn:

  • Thi viết bằng tiếng Anh 2 bài thi là Kiến thức tổng hợp và Tiếng Anh.
  • Phỏng vấn nhằm đánh giá và tìm hiểu nhu cầu, động cơ học tập của thí sinh.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của bài thi Kiến thức tổng hợp và Phỏng vấn. Bài thí tiếng Anh chỉ tính điều kiện (đạt từ 5 trở lên)

Hội đồng Tuyển sinh sẽ xét chọn căn cứ vào chỉ tiêu đã phê duyệt và ra quyết định cuối cùng về số thí sinh trúng tuyển.

Danh sách thí sinh trúng tuyển sẽ gửi trực tiếp cho thí sinh và thông báo trên cổng thông tin của Chương trình MDE (tại http://www.mde.neu.edu.vn).

EcoCity Premia