banner5
Banner3
banner2
Banner2
Banner 1

(1)Đơn đăng ký dự thi theo mẫu của Viện CSC&Q tại đây;

(2)Sơ yếu lý lịch có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú; Tải mẫu Sơ yếu lý lịch tại đây.

(3)Bản sao công chứng BẢNG ĐIỂM & BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC. 

- Trường hợp sinh viên mới tốt nghiệp thì cần có Giấy xác nhận tốt nghiệp và bổ sung Bản sao công chứng bằng Tốt nghiệp khi nhập học;

- Nếu bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở nước ngoài cấp thì nộp kèm theo giấy xác nhận văn bằng của Cục khảo thí, Bộ GD và ĐT

(4)Bốn ảnh cỡ 3×4. Phía sau ảnh ghi đầy đủ thông tin của thí sinh: Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh;

(5)Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu đã có);

(6)Chứng chỉ tiếng Anh: B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương (nếu có thì được miễn thi đầu vào tiếng Anh).

EcoCity Premia