Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

HỌC PHÍ TRỌN GÓI TOÀN KHÓA HỌC

Học phí của Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan là 110.000.000đ cho cả khóa học 02 năm.

Học phí trên đã trọn gói cả học tập và bảo vệ đề án tốt nghiệp.

Tiến độ đóng học phí: được chia thành 3 đợt như sau:

  • Đợt 1: 55.000.000 đồng, nộp khi nhập học,
  • Đợt 2: 33.000.000 đồng, nộp sau học kỳ I (sau đợt 1) 6 tháng
  • Đợt 3: 20.000.000 đồng, nộp sau học kỳ II (sau đợt 2) 6 tháng.

 

EcoCity Premia