Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

HỌC PHÍ TRỌN GÓI TOÀN KHÓA HỌC

Học phí của Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan là 95.000.000đ cho cả khóa học 02 năm.

Học phí trên đã trọn gói cả học tập và bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Tiến độ đóng học phí: được chia thành 3 đợt như sau:

 - Đợt 1: Nộp 50% = 47.500.00đ, nộp trước thời gian khai giảng

- Đợt 2: Nộp 30% = 28.500.000đ, nộp sau học kỳ I (sau đợt 1 -  6 tháng)

- Đợt 3: Nộp 20%  = 19.000.000đ, nộp sau học kỳ II (sau đợt 2 - 6 tháng)

EcoCity Premia