Banner2
Banner3

LỊCH THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

Cập nhật: 18/6/2020 | 11:30:58 AM

Khoa Kinh tế học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo lịch thi tuyển sinh Cao học Việt Nam - Hà Lan ĐỢT 1 năm 2020:

 

                                                            Đợt thi ngày 28/06/2020

                    Địa điểm thi: Phòng 511 – tầng 5, Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

                       207, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

Nội dung công việc

SÁNG

 

 

 

 

 

KT tổng hợp

(120 phút)

-8h00

 

 

- 8h15

- 8h25

- 8h30

- 10h30

Cán bộ coi thi, các thành viên Ban coi thi có mặt tại phòng Hội đồng tuyển sinh nghe phổ biến quy chế thi, nhận nhiệm vụ coi thi

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí sinh, phổ biến quy chế thi

Cán bộ coi thi phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

Thu bài, nhắc lại giờ thi môn tiếp theo

CHIỀU

 

Tiếng Anh

(90 phút)

 

- 13h30

- 13h35

- 13h40

- 15h20

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí sinh

Cán bộ coi thi phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

Thu bài, nhắc lại giờ thi môn tiếp theo

 

Phỏng vấn

Bắt đầu từ 15h30 đến 17h00

 

- Thí sinh có mặt theo thời gian đã định trong Lịch thi phỏng vấn (theo danh sách ABC)

- Thư ký Ban coi thi gọi thí sinh vào phòng thi phỏng vấn theo thời gian đã thông báo của từng thí sinh

EcoCity Premia