Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

TS. Trần Quang Huy, cựu học viên khóa 12, Chương trình MDE được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Công Thương

Cập nhật: 5/6/2018 | 10:45:21 PM

Ông Đào Văn Hải vẫn giữ hàm Vụ trưởng, song không còn đảm nhiệm công việc đứng đầu vụ Tổ chức cán bộ - vị trí được thay thế bởi ông Trần Quang Huy.

TS. Trần Quang Huy, cựu học viên khóa 12, Chương trình MDE được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Công Thương

Ngày 7/9/2016, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh trao Quyết định bổ nhiệm TS. Trần Quang Huy là cựu học viên khóa 12, Chương trình MDE  giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Công thương.

Viện Chính sách Công và Quản lý xin chúc mừng TS. Trần Quang Huy và mong sẽ được nhận nhiều tin vui tương tự từ cựu học viên Chương trình MDE trong thời gian tiếp theo.

Trân Trọng!

(Nguồn: ippm.edu.vn)

Tin tức khác

EcoCity Premia