Banner2
Banner3

Thông báo kết quả Tuyển sinh khóa 29 Cao học Việt Nam - Hà Lan năm 2022

Cập nhật: 12/8/2022 | 2:46:05 PM

Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo kết quả Tuyển sinh khóa 29 Chương trình Đạo tạo Thạc sĩ KTPT Việt Nam - Hà Lan (Chương trình MDE) thi ngày 04/12/2022 như sau:

Thông báo kết quả thi tuyển sinh Khóa 29 Chương trình Đào tạo Thạc sĩ KTPT Việt Nam - Hà Lannăm 2022

 

Khoa Kinh tế học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng Thông báo kết quả thi tuyển sinh khóa 29 Chương trình Đào tạo Thạc sĩ KTPT Việt Nam - Hà Lan Khóa 29, thi ngày 04 tháng 12 năm 2022:

Thông báo kết quả thi tuyển sinh xem tại đây và Quyết định trúng tuyển Cao học Việt Nam - Hà Lan Khóa 29, năm 2022 xem tại đây.

- Lịch học sẽ gửi đến email cá nhân của học viên /zalon nhóm trước khi học, chậm nhất 1 tuần.

- Thời gian nhập học: 10/12/2022

- Thời gian học (dự kiến): 15/12/2022, Tòa Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân

Trân trọng thông báo!

Khoa Kinh tế học - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tin tức khác

EcoCity Premia