Banner2
Banner3

lịch thi tuyển sinh Cao học Việt Nam - Hà Lan ĐỢT 2 năm 2020

Cập nhật: 15/10/2020 | 9:31:44 AM

lịch thi tuyển sinh Cao học Việt Nam - Hà Lan ĐỢT 2 năm 2020

Khoa Kinh tế học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo lịch thi tuyển sinh Cao học Việt Nam - Hà Lan ĐỢT 2 năm 2020:

 

LỊCH THI TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC KTPT VIỆT NAM – HÀ LAN KHÓA 27

Đợt thi ngày 25/10/2020

Địa điểm thi: Phòng 209, tầng 2, Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

Nội dung công việc

SÁNG

 

 

 

KT tổng hợp

(120 phút)

-8h00

 

- 8h15

 • 8h25
 • 8h30
 • 10h30
 • Cán bộ coi thi, các thành viên Ban coi thi có mặt tại phòng Hội đồng tuyển sinh nghe phổ biến quy chế thi, nhận nhiệm vụ coi thi
 • Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí sinh, phổ biến quy chế thi
 • Cán bộ coi thi phát đề thi cho thí sinh
 • Giờ bắt đầu làm bài
 • Thu bài, nhắc lại giờ thi môn tiếp theo

CHIỀU

 

Tiếng Anh

(90 phút)

 

 • 13h30
 • 13h35
 • 13h40
 • 15h20
 • Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí sinh
 • Cán bộ coi thi phát đề thi cho thí sinh
 • Giờ bắt đầu làm bài
 • Thu bài, nhắc lại giờ thi môn tiếp theo

 

Phỏng vấn

Bắt đầu từ 15h30 đến 17h00

 

 • Thí sinh có mặt theo thời gian đã định trong Lịch thi phỏng vấn (theo danh sách ABC)
 • Thư ký Ban coi thi gọi thí sinh vào phòng thi phỏng vấn theo thời gian đã thông báo của từng thí sinh

Chủ tịch HĐTSHIỆU TRƯỞNG

 

PGS. TS. Phạm Hồng Chương

Tin tức khác

EcoCity Premia