Banner2
Banner3
banner2
Banner 5

Ông Lê Quang Mạnh giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 26/9/2020 | 2:32:44 PM

Sáng 25/9/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Lê Quang Mạnh giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 25/9/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Lê Quang Mạnh giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 5/2019, đồng chí Lê Quang Mạnh được Ban Bí thư luân chuyển, điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 3/6/2019, HĐND TP. Cần Thơ đã bầu Ông Lê Quang Mạnh, cựu học viên khóa 1 làm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước khi được luân chuyển về Cần Thơ, Ông là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Dong-chi-Le-Quang-Manh-la-tan-Bi-thu-Thanh-uy-Can-Tho/408580.vgp

Chương trình MDE xin chúc mừng cựu học viên tiêu biểu của khóa 1, Ông Lê Quang Mạnh được bổ  nhiệm  chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơn khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức khác

EcoCity Premia